Yeni Bitki Türleri

Yeni bitki türü; yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş olduğu tespit edilen bitki çeşitleri olarak tanımlanmıştır. Biyoteknoloji ise; bitki, hayvan ve mikroorganizmalar gibi yaşayan canlıların yanı sıra gen mühendisliğinin kullandığı tohum, enzimler, plasmidler gibi canlı olmayan biyolojik materyalin ve bunlar aracılığı ile elde edilen sistemlerin ve yöntemlerin sanayi ve hizmet sektöründeki uygulamalarıdır.

Türkiye’de yeni bitki türleri, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkında 5042 Sayılı Kanun ile korunmaktadır. Bu kanun, tüm bitki türlerini kapsamaktadır. Koruma, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Islahçı Hakkı Belgesi ile sağlanmaktadır. Amaç, bitki çeşitlerinin geliştirilmesinin özendirilmesi, yerli ve karşılıklılık ilkesi uyarınca yabancı ıslahçıların korunmasıdır.