Eser Sahibinin Hakları/Telif Hakları

Eser; sahibinin özelliğini taşıyan bilim ve edebiyat, müzik, güzel sanatlar ya da sinema eserleri sayılan, her çeşit fikir ve sanat ürünüdür.

–  Edebiyat, bilim ve sanat alanındaki kitaplar, dergiler ve diğer yazılar

–  Konferanslar, vaazlar ve benzer nitelikteki diğer eserler

– Dramatik veya dramatik-müzikal eserler, koreografi eserleri ve gösteri eğlenceleri

– Sözlü veya sözsüz müzik kompozisyonları, sinema tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen sinema eserleri

– Çizim, sulu ve yağlı boya resim, mimarlık, heykeltıraşlık, oymacılık ve taş basma eserleri, fotoğraf tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen fotoğraf eserleri, uygulamalı sanat eserleri

– Resimlendirmeler, haritalar, planlar, krokiler ve coğrafya, topografya, mimari veya bilimsel üç boyutlu eserler

eser olarak nitelendirilmektedir.

Bir eserin sahibi onu meydana getiren kişi, bir işlemenin/derlemenin sahibi ise;  asıl eser sahibinin hakları saklı kalmak koşuluyla, onu işleyendir.

Eserler, mevcut ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere göre, meydana getirildikleri andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserlerin korunması için kayıt veya tescil gibi bir işlem zorunluluğu yoktur. Bilgisayar yazılımlarında olduğu gibi, bazı eserlerde, eser sahipliğine ve meydana getiriliş tarihinin saptanmasına ilişkin kanıtları oluşturmak bakımından, (Kültür Bakanlığı ve elektronik damgalama) kayıt ve tescil işlemleri yapılabilmektedir.