Entegre Devre Topografyası

Entegre Devreler, elektronik bir fonksiyonu yerine getirmek üzere en az biri elektriği iletme özelliğine sahip (yarı iletken materyal) birden çok katmanın meydana getirdiği devrelerdir. Yarı iletken materyaller ise; silikon, germanium, selenium, gallium arsenid gibi elektriği iletme özelliği olan materyallerdir.

Entegre Devre Topografyaları, entegre devrelerde yer alan yarı iletken ve iletken olmayan katmanların ayrıntılı planlarını, üç boyutlu görünümlerinin ifade edildiği görüntüler dizisidir.