Endüstriyel Tasarım

Bir nesnenin görsel özelliklerini, dekoratif veya estetik bütününü endüstriyel tasarım tescili ile koruyabilirsiniz.

Endüstriyel tasarım, bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünüdür. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin görme ve dokunma duyularıyla algılanan özellikleri, endüstriyel tasarım tescili ile korunur. Ürün; bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar, ambalajların üzerindeki desenler olabilir. Endüstriyel tasarım koruması gerek endüstri gerek el sanatları gibi oldukça geniş bir sahaya hitap etmekte olup, gerek ise teknik ve tıbbi enstrümanlardan saatlere, mücevherlere, elektrikli ev aletlerine, tekstil ürünlerine kadar pek çok ürün için geçerli olabilir.

Endüstriyel tasarım tescili ile sağlanan koruma; başvuru tarihiden itibaren 5 yıl olup, beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi koşulu ile 25 yılı kapsar. Endüstriyel tasarımlar sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Bu itibarla Türkiye’de tescil edilmiş bir endüstriyel tasarım sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Leviathan, müvekkillerine endüstriyel tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil stratejilerini belirlenmesi, tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, ret kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takip gibi hizmet vermektedir.